მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მაიკროფინი

ვებ–საიტი: http://www.microfin.ge/
ელ. ფოსტა: tamar.gomurashvili@microfin.ge