მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მაიკროფინი

ვებ–საიტი: http://www.microfin.ge/
ელ. ფოსტა: tamar.gomurashvili@microfin.ge
საკრედიტო ექსპერტი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მაიკროფინი 19 ოქტ - 17 ნოემ
თბილისი
საკრედიტო ექსპერტი- სტაჟიორი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მაიკროფინი 19 ოქტ - 17 ნოემ
თბილისი