მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მაიკროფინი

ვებ–საიტი: http://www.microfin.ge/
ელ. ფოსტა: tamar.gomurashvili@microfin.ge
პრობლემური სესხის ოფიცერი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მაიკროფინი 07 სექ - 06 ოქტ
თბილისი
საკრედიტო ექსპერტი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მაიკროფინი 07 სექ - 06 ოქტ
თბილისი