ბანკი ქართუ

ინდუსტრია: საბანკო
ვებ–საიტი: http://www.cartubank.ge/