მაიფინ

ვებ–საიტი: http://myfin.ge/
მოლარე შემფასებელი მაიფინ დღეს  - 30 ივნ
თბილისი
კრედიტ-ოფიცერი მაიფინ 24 მაის - 22 ივნ
თბილისი